ИнтерАрт

Креативно Пространство
за Личностно Развитие

За нас

Фондация “ИнтерАрт” е основана през 2021 г. от група експерти в областта на личностното развитие, развитието на човешкия потенциал, мотивацията и вдъхновението, кариерното ориентиране, обучението на обучители и младежки работници, младежката работа, неформалното образование, интерактивното преподаване, устойчивото развитие, социалното включване, предприемачеството и алтернативната заетост, развитието на общността, правата на човека, опазването на околната среда.

who we are

Основните ни цели и сфери на компетентност

 • Подкрепа за развитието на човешкия потенциал чрез различни иновативни методи на обучение, включително методите на изкуството
 • Подкрепа на уязвими групи като жени, деца, възрастни хора, изложени на риск от социално изключване
 • Повишаване на общото благосъстояние и чувството за удовлетвореност
 • Подкрепа и популяризиране на иновативни методи за личностно и общностно развитие в България
 • Обучение, менторство и финансова подкрепа на уязвими групи и млади таланти в различни области
 • Трансфер на знания за реализиране на постижения в областта на иновативното обучение, менторството и творческите дейности
 • Повишаване на качеството и подобряване на достъпа на деца, младежи, възрастни до образователни услуги, основани на неформално и самостоятелно учене
 • Развитие на потенциала и предприемаческия дух и умения
 • Укрепване на гражданските, европейските и духовните ценности
 • Защита на човешките права и околната среда
 • Подкрепа за разработването на национални и международни политики в областта на образованието, заетостта и опазването на околната среда

Нашите Проекти

Участваме в различни творчески и иновативни международни проекти

LadyLeader

Мотивиране и овластяване на жените от слаборазвити и отдалечени райони

EmoTrain

Подобряване на емоционалния баланс на учители и младежки работници

ITOSA

Иновативни техники за активиране на възрастни хора

GreenWave

Зелена младежка заетост за устойчиво бъдеще

EmoTrain

Подобряване на емоционалния баланс на учители и младежки работници

Act4Women

Активиране на предприемаческия дух на жените

VISIONARY COACHING

ТВОРЧЕСКИ КОУЧИНГ ЗА ВИЗИОНЕРИ

THE IMPOSSIBLE

ПОСТИГАМ НЕВЪЗМОЖНОТО!

МОИТЕ ЛИЧНИ ГРАНИЦИ

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И НЕЙРОГРАФИКА

PBrand4All

Личен бранд за всеки

Act4Women

Активиране на предприемаческия дух на жените

MELI4Parents

Медийна грамотност за родители

МОИТЕ ЛИЧНИ ГРАНИЦИ

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И НЕЙРОГРАФИКА

© Inter Art Foundation 2022 / All rights reserved